Roche Foundation One – innowacyjne rozwiązania w diagnostyce medycznej nowotworów

Roche Foundation One to firma, której celem jest poznanie zmian na poziomie genomu. W tym celu opracowano metodę profilowania genomowego nowotworów. Umożliwia nie tylko dogłębne zrozumienie choroby, ale również bardzo zindywidualizowane, celowane leczenie – tzw. onkologię precyzyjną.

Roche Foundation One jest jednym z liderów na rynku badań molekularnych i reprezentuje bardzo nowoczesne podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów. Przez liczne badania naukowe, pacjenci mają zapewnioną coraz lepszą opiekę, a lekarz dysponują znacznie szerszą bazą danych na temat raka niż jeszcze kilka lat temu.

Foundation Medicine czyli dodatkowe możliwości leczenia

Roche Foundation One zajmuje się badaniem genomów, które są odpowiedzialne za powstanie i rozwój procesu nowotworowego. W ten sposób gromadzi informacje niezbędne do indywidualnego planowania leczenia. Obecnie możliwa jest analiza ponad 300 genów, związanych z wystąpieniem choroby.

Najnowszy produkt to test Foundation One wykorzystywany głównie w badaniu niedrobnokomórkowego raka m.in.: płuca, jelita grubego, piersi, jajników czy skóry (np. czerniak). Na podstawie profilu genomowego lekarz prowadzący leczenie może podjąć bardziej skuteczne decyzje, jeśli chodzi o dobór farmakoterapii. Test wykrywa zmiany genomowe, które predysponują do wystąpienia określonego typu nowotworu i mogą być kluczowym wskaźnikiem, jeśli chodzi o dobór terapii. Pojedynczy test daje możliwość określenia skuteczności immunoterapii przez zastosowanie dwóch wskaźników:

  • MSI – pomiar niestabilności mikrosatelitarnej,
  • TMB – gęstości mutacji.

TMB – jak wykorzystać wskaźnik w leczeniu nowotworów?

Zapewnienie onkologom dostępu do najnowszej wiedzy i nieustannie aktualizowanych baz danych, daje możliwość zaoszczędzenia przede wszystkim tak cennego czasu pacjenta, który jest dotknięty chorobą. Przekłada się to również na obniżenie kosztów leczenia. Jest to możliwe przez wyodrębnienie określonych wskaźników np. TMB. To nowy, ilościowy biomarker genomowy wykorzystywany do przewidywania określonej reakcji nowotworu na zastosowaną terapię. Wyjaśniając – umożliwia on przewidywanie, jak dana komórka zachowa się w kontakcie z określoną grupą leków, wykorzystywanych do jej zniszczenia. Zalety wykorzystania TMB zaprezentowano na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego, które potwierdziło innowacyjność metody.

Dodatkową zaletą jest niewielka próbka, konieczna do przeprowadzenia analizy oraz krótki czas oczekiwania na wynik (około 2 tyg.). U niektórych pacjentów, z bardzo zaawansowaną chorobą, możliwość pobrania wielu fragmentów tkanek może, w niektórych przypadkach, okazać się niemożliwa. Wyniki są od razu skorelowane z całą bazą danych, zebranych na podstawie analizy materiału ponad 180 tys osób, przez co możliwe jest wyodrębnienie klucza leczenia.

Badanie Foundation One zamawia tylko lekarz, po uprzedniej konsultacji z pacjentem. Dostęp do wszystkich produktów oferowanych przez Roche Foundation One, możliwy jest dopiero po założeniu konta na platformie www.

O Copywriter 28 artykułów
autor